Regulamin

REGULAMIN MODELARSKIEGO SKLEPU INTERNETOWEGO KS-MODEL

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

KS-Model jest sklepem internetowym, będącym własnością Krzysztofa Stroba prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KS-Model Krzysztof Stroba, NIP PL6451446250, z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Targowej 3.

§ 2

Regulamin określa zasady zawierana transakcji w internetowym sklepie modelarskim KS-Model.

§ 3

KS-Model jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać modele, literaturę, narzędzia oraz waloryzacje i dodatki modelarskie.

§ 4

Dokonywanie zakupów możliwe jest poprzez stronę internetową www.ksmodel.pl, otwartą za pomocą popularnych przeglądarek internetowych (m.in. Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera), które mają włączoną obsługę plików cookies.

§ 5

1. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Koszty przesyłki krajowej podawane są przed finalizacją zamówienia.

3. Koszty przesyłek zagranicznych ustalane są po oszacowaniu wagi brutto kompletnej przesyłki.

4. Przesyłki zagraniczne nie są zwolnione od opłat bez względu na kwotę zamówienia.

5. Informacja o produkcie zawarte są w jego opisie.

6. Zdjęcia umieszczone są w celu ilustracji i mogą pokazywać jedynie opakowanie lub schemat produktu, a także produkt wśród innych produktów nie będących przedmiotem sprzedaży.

7. Opis produktów zawiera adnotację dotyczącą dostępności.

§ 6

1. Zamówienie składane jest przez internetowy katalog na stronie sklepu KS-Model.

2. Po złożeniu zamówienia system potwierdzi przetwarzanie zamówienia.

3. Zamówienie uznaje się za przyjęte po potwierdzeniu transakcji przez pracownika sklepu.

4. Produkty w koszyku nie są objęte rezerwacją, więc mogą zostać kupione przez innego Klienta.

5. Zamówienie będzie dostarczone do klienta za opłatą zaakceptowaną przez klienta w formularzu zamówienia lub może być odebrane osobiście bez dodatkowych opłat.

6. Klient ma wgląd w status realizacji zamówienia za pośrednictwem panelu klienta w sklepie internetowym.

§ 7

Faktury VAT są wystawiane wyłącznie instytucjom i wystawiane są tylko na wyraźne życzenie kupującego (firmy). Do każdego zamówienia klienta indywidualnego załączamy paragon.

§ 8

Reklamacje

1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy.

2. Odesłanie zamówionego towaru w ramach reklamacji następuje na rachunek sklepu KS-Model, który pokrywa związane z tym koszty.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.

4. Gwarancje dla poszczególnych produktów określa producent lub dystrybutor.

§ 9

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od następnego dnia od czasu odbioru produktu lub przesyłki z produktem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 10

1. Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Stroba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KS-MODEL KRZYSZTOF STROBA, z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Targowej 3.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umowy.

3. Dane osobowe osób, które wyraziły chęć otrzymywania newslettera wykorzystywane są w celu rozsyłania newslettera.

4. Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom, poza przypadkami określonymi prawem.

5. Szczegółowe informacje odnośnie stosowania RODO w sklepie KS-Model, dostępne są w zakładce http://ksmodel.pl/strony/bezpieczenstwo

§ 11

1. Regulamin może być zmieniony.

2. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną powiadomieni emailem oraz poprzez informację na stronie głównej.

3. Zmiany nie obejmują umów zawartych wcześniej.

§ 12

Przy wybraniu opcji przedpłaty na konto nie należy wysyłać przelewu przed potwierdzeniem przez nas dostępności towaru. Prowadzimy również sprzedaż w sklepie stacjonarnym, więc może się zdarzyć, że dany towar został sprzedany lokalnie w czasie składania przez Klienta zamówienia w sklepie online.


Płatność należy zrealizować dopiero po potwierdzeniu w ciągu 5 dni roboczych dostępności towaru i skompletowaniu zamówienia.

 § 13

W przypadku wątpliwości proszę pytać mailowo lub telefonicznie.

Szczegółowe dane o złożonym zamówieniu wraz z informacjami na temat postępów w jego realizacji znajdują się w  naszym sklepie. Prosimy regularnie kontrolować stan zamówienia, co pomoże w sprawnej jego realizacji. Wystarczy  się zalogować do swojego profilu korzystając z loginu i hasła podanego w czasie rejestracji (lub pierwszych zakupów), a następnie w zakładce "historia zakupów" wejść w aktywne zamówienie.


Podstawy prawne:

 

  1. Ustawa dokonująca w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 64), dyrektywy 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz. Urz. UE L 171 z 07.07.1999, z późn. zm.) oraz dyrektywy 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącej sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz zmieniającej dyrektywę Rady 90/619/EWG oraz dyrektywy 97/7/WE i 98/27/WE (Dz. Urz. UE L 271 z 09.10.2002, str. 16, z późn. zm.), ostatnio zmienionej dyrektywą 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L 319 z 05.12.2007, str. 1).
  2. Ustawa zmieniająca ustawy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawę z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim i ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz uchyla się ustawy: ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
  3. Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i 1567 oraz z 2014 r. poz. 586.Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 984 i Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567 oraz z 2014 r. poz. …
  4. Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2010 r. Nr 18, poz. 98, z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz.1289.
  5. Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1166 oraz z 2013 r. poz. 1036 i 1271.Dz. U. z 2013 r. poz. 829, 1247, 1446 i 1567 oraz z 2014 r. poz. 498 i 659.
  6. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538, z 2006 r., Nr 157, poz. 1119, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 341.
  7. Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2009 r. Nr 115, poz. 960, z 2011 r. Nr 34, poz. 169 i Nr 80, poz. 432.Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 984 i Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193 oraz z 2013 r. poz. 1567.
  8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 
NEWSLETTER

Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o nowościach, zapisz się na newsletter

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.